23
Apr

23 April | 14:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Fremtidens Havvind i samarbeid med GCE NODE og Deloitte inviterer deg med dette til et informativt seminar om veien videre i havvindsatsingen: rammebetingelser, fremtidig utvikling og strategier.

Program del 1:

Havvind – status, utfordringer og veien videre, v/ Kjell Eirik Haavold, Juridisk leder, Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind.

Historien bak Ventyr / NorSea Group,  v/ John Stangeland, Representant for North Sea Group

Grunnleggende struktur for aktivitet/havvindprosjekt, herunder; selskapsrettslig, skatterettslig og avgiftsrettslig organisering og konsekvenser,  v/ Kent Hodne, Director & advokat og Linda Sandqvist Smith, Advokat & director, Deloitte

Klima og bærekraft innenfor havvind, v/ Cecilie Koch Hatlebrekke , Partner & advokat, Deloitte og Isabella Kasin, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte


Seminaret holdes hos Deloitte, Markensgate 32, 4612 Kristiansand
Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte