Havvindsamling mandal

26
May

26 May | 09:30 - 12:30 | Mandal | Open for all

Lindesnesregionen Næringshage, Mandal Industri- og Næring samt Fremtidens Havvind inviterer deg som vil lære med om havvind og hvordan virksomheter kan ta del i havvindsatsingen til leverandørsamling i Mandal.

Startskuddet for havvind har gått. Havvindsatsningen har potensial til å skape mange nye arbeidsplasser og tiltrekke ny kompetanse til regionen. Nå er det viktig at lokale virksomheter kobler seg på, og er med og posisjonerer seg.

Bli med på samling om havvindsatsningen. Her vil du få oversikt over det som skjer på feltet, og hvilke verktøy som er tilgjengelig for å lykkes innen havvind.

Program 

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.05 Velkommen v/Lindesnesregionen Næringshage

10.05-10.15 Siste nytt og status innen havvind v/ Fremtidens Havvind

10.15-10.25 Ny på havvind? Hva innovasjon Norge kan bidra med v/ Rita Schage, Innovasjon Norge

10.25-10.45 Fra en utbyggers perspektiv v/ Øystein Nilsen, Å Energi

10.45-11.05 Leveranser til store aktører. Viktigheten av SMB’er i havvindsatsingen v/ Rune Johnsen, NOV

11.05-11.50 Hvordan jobber lokale virksomheter? Erfaringer fra leverandørindustrien.

      • 11.05-11.20 Ocean Ventus v/ Ingvard Apeland
      • 11.20-11.35 Nekkar v/ Anne-Line Aagedal
      • 11.35-11.50 Umoe Mandal v/ Tom Harald Svennevig

11.50-12.00 Oppsummering og veien videre v/ Are Østmo, Lindesnesregionen Næringshage

12.00-12:30 Lunsj

Adresse: Lindesnesregionens Næringshage, Hollendergata 3, 4514 Mandal