10
Sep

10 September | 14:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Fremtidens havvind, GCE NODE og Deloitte inviterer til et seminar om leverandørkjeden innen havvind.

Deloitte redegjør for mulighetene for leverandørkjeden.

Amon. Kjell Rune Nakkestad presenterer prosjekt med pilotturbin på 10 MW. Leverandører inviteres til å melde sin interesse.

Origo Solutions. Rune Reinertsen forteller hvordan man lykkes som leverandør.

Innovasjon Norge viser mulighetene som ligger i støtteordningene.

Sted: Deloitte Kristiansand, Markens gate 32.