09
Mar

09 March | 09:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

Horisont Europa er verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer norske oppstartbedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB) og forskere til å sparke i gang innsatsen mot European Innovation Council (EIC).

Hvem bør melde seg på?
Norske oppstartselskaper, SMB-er og forskere som jobber med grunnleggende teknologiutvikling (“deep tech”) eller banebrytende innovasjoner.

Horisont Europa innebærer store muligheter for norske aktører. Programmet er delt inn i tre pilarer, og på dette arrangementet kan du bli bedre kjent med mulighetene for finansiering innen Pilar 3: Innovativt Europa.

Webinaret tar for seg de ulike finansieringsmulighetene rettet mot SMB-er, oppstartselskaper og forskning.

Les mer og meld deg på!


Register