24
Apr

24 April | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

Stig Marthinsen og Karsten Aust ved Sørlandets Europakontor avholder et informasjonsmøte på Microsoft Teams om utlysningen og tilbyr gratis veiledning i tiden frem til søknadsfristen.

European Innovation Council (EIC) Piloten under Horizon 2020, skal dele ut €350millioner til prosjekter som gir radikalt nye og markedsskapende innovasjoner som bidrar til målene i «The European Green Deal» (se video) og FNs bærekraftsmål. Hovedelementet vil være en engangsutlysning på €300 millioner under EIC Accelerator for å støtte oppstarts- og små og mellomstore bedrifter for å utvikle og skalere banebrytende innovasjoner som adresserer minst ett av de åtte målene i «The European Green Deal». Dette representerer den største finansieringsrunden noensinne under EIC-piloten og har en søknadsfrist 19. mai 2020.

Det oppdaterte arbeidsprogrammet gir også nye muligheter for nystartede selskaper og små og mellomstore bedrifter med kvinnelige administrerende direktører (eller tilsvarende stillinger) under EIC Accelerator.

Førstkommende fredag avholder Sørlandets Europakontor et Teams møte med bedrifter om EUs kommende utlysning rettet mot SMBer som skaper nye produkter og tjenester som kan realisere EUs Green Deal.

Tematiske områder er:

  1. fornybar energi,
  2. bærekraftig industri, bygg og renovasjon,
  3. bærekraftig mobilitet,
  4. biologisk mangfold,
  5. bærekraftig landbruk,
  6. luftforurensing.

Havvind, karbonfangst og -lagring og utslippsfri hydrogen er noen av de mer konkrete områdene som har blitt trukket frem. Nye avanserte byggematerialer, automasjon og robotisering som gir klimagevinster, batteriteknologi, omgjøring av avfall til ressurs, presisjonssprøyting i landbruket er andre eksempler.

Som ventet inneholder planen et mål om minst 50% utslippsreduksjon innen 2030, og at hele Europa er karbonnøytralt innen 2050. Prosjekter som støttes vil måtte sannsynliggjøre at konseptet gir et godt bidrag til å nå disse målene.

Merk at prosjekter som er dedikert for å øke effektiviteten til fossil brenselsteknologi eller bruk av fossilt brensel er ikke støtteberettigede.

Registrer deg for dette Microsoft Teams møte og du vil få tilsendt en lenke til arrangementet på torsdag 23 april.


Register