30
Mar

30 March | 08:30 - 13:30 | Kristiansand | Open for all

Horizon South Norway samler Agders ekspertise i et nettverk for å styrke satsingen på internasjonal forskning, utvikling og innovasjon, Spesielt Horisont Europa med € 95,5 milliarder i budsjett. Hovedmålet er å øke antallet deltakelser og andelen EU-midler til Agder.

Hovedmålet er å øke antallet deltakelser og andelen EU-midler til Agder.

Nå inviterer vi alle som ønsker å lære om, og ta del i, nettverket til vårt kick-offarrangement. Under arrangementet vil vi presentere hvilke muligheter EU-programmet Horizon Europe gir for Agders næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Vi presenterer også nettverkets nyetablerte tematiske arbeidsgrupper før vi avslutter med et besøk på Mechatronics Innovation Lab.

Sted: UiA, Campus Grimstad, rom A2 085 (Jon Lilletunsvei, 4879 Grimstad)

Agenda:

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen, ved Kristin Tofte Andresen, Agder fylkeskommune

09.10 – 09.20 Presentasjon av HSN, ved Stig Marthinsen, Agder fylkeskommune

09.20 – 09.50 Horizon Europe – muligheter for Agder & hva skal til for å lykkes, ved Forskningsrådet (TBC)

09.50 – 10.20 Horizon Europe – næringslivets muligheter, ved Ida Jaarvik Hetland, Innovasjon Norge

10.20 – 10.30 KompForsk – kompetansesenter for store forsknings og innovasjonssatsinger på Agder, ved Siren Marcussen Neset/Nabil Belbachir, NORCE

10.30 – 10.45 Kaffepause

10.45 – 11.15 Suksesshistorier fra Horizon Europe , (TBC)

11.15 – 11.50 Tematiske arbeidsgrupper, Kristin Tofte Andresen, Agder fylkeskommune

  • Arbeidsgruppe «havenergi/vind», ved Isabelle Louise Aabel, GCE NODE
  • Arbeidsgruppe Digitalisering, ved Cathrine Stien, Digin
  • Arbeidsgruppe «Innovasjon i offentlig sektor», ved Karsten Aust, Agder fylkeskommune

12.00– 12.05 Oppsummering og veien videre, ved Kristin Tofte Andresen, Agder fylkeskommune

12.05 – 12.35 Lunsj

12.35 – 13.30 Besøk til Mechatronics Innovation Lab


Register