05
Sep

05 September | 09:30 - 13:00 | Kristiansand | Open for all

Har din virksomhet en rolle i det å løse klimautfordringer, realisere FN`s bærekraftsmål, skape konkurransekraft og vekst?

Horisont Europa har et budsjett på 95.5 milliarder Euro, midlene tilgjengelig for virksomheter som ønsker å styrke den rollen!

HSN Horizon South Norway og Agder H2 Nettverk inviterer alle som er interessert i EU-prosjekter til en workshop her i Kristiansand. Målet med workshopen er at bedrifter og offentlig sektor på Agder skal bli bedre kjent med mulighetene som ligger i Horisont Europa og bedre forstå hvordan delta i programmet.

Forskere fra UiA og Norce vil fortelle om deres arbeid knyttet til EU og utforske mulighetene for samarbeid. Dette er en måte for regionale aktører å bli bedre kjent med mulighetene som ligger i Europa, og koble seg på aktiviteter som er i gang. Vi har stor tro på at Agder kan hente hjem midler fra EU gjennom tettere kobling mellom forskning og praksis. Arrangementet er gratis og bransjeuavhengig.

Påmelding snarest: Workshop for EU-interesserte (pameldingssystem.no)