05
Sep

05 September | 08:00 - 08:45 | Teams møte | Open for all

Bli med når Agder H2 Nettverk utfordrer fylkes-politikere på arealer, kraft og risikokapital!