28
Feb

28 February | 08:00 - 10:00 | Kristiansand | Open for all

Næringsforeningen arrangerer informasjonsmøte om årets offshoremesse i Houston samt Agders delegasjonsreise til Austin.

Markedet for selskaper i oljerelatert virksomhet er i stor omstilling. Det skjer mye spennende innenfor teknologiutvikling og den digitale transformasjon.  Kompetanse- og teknologioverføringer til nye markeder står sentralt. Diskusjonene både i Houston og Austin vil ha stor spennvidde, alt fra virkemiddelapparatet, innovasjons inkubatorer, til anvendelse av neste generasjons løsninger.

Delegasjonsreisen til Houston, både det nasjonale- og det regionale programmet, fokuserer på innovasjon som en katalysator for økt verdiskapning. Austin og Houston er kjent for sin omstillingsevne.

Det er lagt opp til flere arrangementer og møteplasser som gir gode muligheter for nettverksbygging og ideutveksling.

Bli med til Houston og Austin i månedsskiftet april mai og benytt anledningen til å kjenne på pulsen til industrien.

Foredragsholdere denne dagen vil være:

  • Ann Marchioro (GCE NODE)
  • Arnt Aske (GCE NODE) og Øyvind Laderud (Kristiansand kommune)
  • Kenneth Andresen  (Vest-Agder fylkeskommune)

PRIS:

Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva

Bindende påmelding

Velkommen!


Register