15
Feb

15 February | | PÅMELDINGSFRIST | Open for all

«Fra data til verdi» gir deg en grunnleggende innføring i data, med fokus på hvordan data kan skape verdi i din bedrift.

«Fra data til verdi» er et helt nytt program i GCE NODEs Business Development Lab. Tilbudet er utviklet i samarbeid med DigitalNorway, og tilbys gratis til klyngens deltakerbedrifter!

MÅLGRUPPE:
Deltakere i programmet vil være bedriften, representert ved minst to personer. Disse vil typisk tilhøre følgende kategorier:

  • Du som er leder av en SMB-bedrift, og som ønsker å oppnå bedre forretningsmessige resultater ved å utnytte data på en bedre måte, men som kanskje ikke helt vet hvor du skal starte
  • Du som jobber med forvaltning og bruk av data i bedriften, og ser at denne er tungvint, at de ulike datasystemene ikke henger sammen, og/eller at du savner en god presentasjon av dataene
  • Du som trenger mer bestillerkompetanse for kjøp av datatjenester og -programmering
  • Andre fra ledergruppa

Det kreves ingen programmeringskompetanse for å delta, men det er en fordel om hver deltakerbedrift har minst en person som er relativt datakyndig.

MÅL:
Hver bedrift velger en praktisk case fra sin bedrift som man vil jobbe med. Dette bør være et behov man ønsker å dekke, der bruk av data inngår som et sentralt element. Vi vil oppfordre til å starte med en case som ikke er for stort, gjerne med bruk av tekniske data som bedriften allerede har eller tror at de enkelt kan få tilgang til.

Casen som skal utforskes kan for eksempel være relatert til en av følgende problemstillinger:

  • Hvordan kan jeg bedre forstå kundenes behov, og/eller hvordan kundene bruker produkter og tjenester som jeg tidligere har levert?
  • Hvordan kan jeg effektivisere interne prosesser ved mer effektiv datahåndtering?
  • Hvordan kan jeg mer effektivt utveksle data med andre aktører jeg samhandler med?

PRAKTISK GJENNOMFØRING:
Programmet består av en individuell forhåndssamtale, e-læring og fire to-timers workshops. Vi vil samle 3-5 bedrifter (som ikke er konkurrenter) i hver kohort. I vår ser vi for oss at disse samlingene i utgangspunktet må bli digitale.

I forkant av hver samling vil det være en e-læring som hver deltaker skal gjennomgå for å få nødvendig teori og bakgrunnsinformasjon for å kunne arbeide effektivt i påfølgende workshop. E-læringen forventes å kreve fra en halv til to timer, alt etter hvor mye forhåndskunnskap den enkelte deltaker har innen datahåndtering.

Selve workshopene vil kreve aktiv deltakelse fra bedriftene. Hver bedrift vil arbeide med sin case i et privat videorom, og presentere disse for hverandre i et felles videorom. Det vil være flere coacher til stede for å veilede og hjelpe i arbeidet.

Så snart pandemi-situasjonen tilsier at vi kan gå tilbake til fysiske workshops, planlegger vi å gjøre det.

INNHOLD:
Workshop 1: Bli kjent med de andre bedriftene. Hver bedrift presenterer sine idéer/forslag til case, og velger en av dem

Workshop 2: Velge datakilder, dataformat og metadata, se problemstillingen som ønskes løst (casen) i lys av disse

Workshop 3: Hvordan bearbeide de data som trengs for å løse valgt case?

Workshop 4: Hvordan bruke dataene for å lage løsninger? Visualisering og dashboards. Hvordan høste gevinster? Implementere/programmere selv? Hvordan skaffe hjelp til dette (bestillerkompetanse)?

PÅMELDING:
Kontakt GCE NODEs prosjekteier Jan Helge Viste (T: 909 25 977) innen 15. februar. Programmet er planlagt gjennomført i løpet av mars måned. Dersom du ønsker mer informasjon om dette tilbudet, eller er i tvil om din bedrift skal delta, så ikke nøl med å ta kontakt med prosjekteier.