23
Mar

23 March | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

Formålet er å forklare, forstå og håndtere mennesker i krisesituasjoner. Det legges opp til spørsmål og dialog.

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder. Han har en PhD (doktorgrad) på samskaping med fokus på organisatorisk og menneskelige endring. Kvinen har vært høyskolelektor i over 15 år ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har han over 25 års erfaring som kursleder, konsulent og prosessveileder.

Møtet er åpent for alle interesserte deltakere.


Register