19
Aug

19 August | | Oslo / webinar | Open for all

For å lykkes må vi finne svar på en rekke spørsmål:

  • Hvilke næringer skal vi satse på?
  • Hvordan bli bedre på skalering og internasjonalisering?
  • Hvordan skal en ny eksportsatsning styres og organiseres?
  • Hvilke virkemidler skal brukes?

Hvor: Oslo og online

Arrangører: NHO, Finans Norge og Eksportkreditt Norge

Hvem kommer? Ole Erik Almlid (NHO), Alexandra Bech Gjørv (SINTEF), Idar Kreutzer (Finans Norge), Otto Søberg (Eksportkreditt Norge) m.fl.

Hold av onsdag 19. august og bli med på en nyttig og aktuell konferanse der temaet er Norges fremtid som eksportland. Målet med konferansen er å gi regjeringen viktige innspill til den nye eksporthandlingsplanen som skal lanseres i høst.

Slik er status: Norge har tapt store markedsandeler av global handel de siste 20 årene. Handelsunderskuddet uten olje- og gasseksport er fordoblet til 400 milliarder kroner fra 2011 til 2019. Om få år vil oljeproduksjonen falle markant. Norges eksportgap må tettes, og det haster.

Hold av dagen for nå, mer informasjon vil følge her.