18
Aug

18 August | 11:30 - 12:30 | Arendal | Open for all

For å tette eksportgapet må norske bedrifter lykkes med skalering og eksport av bærekraftige løsninger

Samarbeidspartnerne vil belyse hvordan klyngenes erfaring, kunnskap og kompetanse bør forvaltes til å bli en viktig driver i den grønne omstillingen av norsk næringsliv. Fire bedrifter fra klyngene forteller om sine løsninger basert på teknologioverføring fra olje og gass.

Deretter blir det en debattsamtale med deltakelse av politikere og klyngeledere om hvordan Norge bør utvikle og skalere nye, bærekraftige næringer for å tette eksportgapet sett i lys av et gradvis bortfall av inntektene fra petroleumsnæringen. Mange peker på vår evne til å kapitalisere på teknologiløsninger og kunnskap utviklet av leverandørindustrien innen petroleumsnæringen som viktig for å lykkes i den grønne omstillingen. En rapport fra Menon Economics (2020) viser derimot at omstillingen av petroleumsnæringen går for sakte. Hvordan bør Norge legge til rette for best mulig utnyttelse av den kompetansen og kunnskapen leverandørindustrien og klyngene representerer for å sette fart på utviklingen av de grønne næringene?

Program for nedlasting


Medvirkende

  • Tom Fidjeland, CEO, GCE NODE
  • Owe Hagesæther, CEO, GCE Ocean Technology
  • Per Erik Dalen, CEO, GCE Blue Maritime
  • Preben Strøm, CEO, Energy Valley
  • Egil Aanestad, CEO, Norwegian Energy Cluster
  • Roger Martinsen, Head of Ocean Industries, Innovation Norway
  • Kolbjørn Andreassen, Communications Manager, Norsk olje og gass

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte

Sted: Demokratiscenen (Kittelsbukt)