06
Sep

06 September | 09:00 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted onsdag 6. september.

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Har du en idé eller planlegger/er i gang med å utforme en søknad – da kan du ha nytte av å være med på Forskningsrådets Prosjektverksted!

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg til å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Det vil også bli gjennomgang av et verktøy for idéutvikling, Prosjektkanvas. Mer informasjon om dette verktøyet finner du her.

Hovedmålgruppen er bedrifter. Forskere som samarbeider med næringslivet, og offentlige aktører vil også ha utbytte av kurset.

Sted:     Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen 19 (Sørlandet auditorium, underetg.), 4630 Kristiansand

Tid:       Onsdag 6. september kl. 09:00 – 14:00

PROGRAM:

09:00-09:15:  Introduksjon og presentasjonsrunde

09.15-11.15:  Prosjektverksted

  • Del 1:  Idéutvikling  – Verktøyet Prosjektkanvas
  • Pause
  • Del 2:   Prosjektutvikling – Hvordan strukturere en god prosjektbeskrivelse?

11:15-11:45:  Finansieringsmuligheter

11:45-12:15:  Enkel lunsj

12:15-14:00:  Mulighet for individuelle møter

Kursholder: Siren M. Neset, Regionansvarlig i Agder, Forskningsrådet

Påmeldingsfrist 4.9 kl. 23. Begrenset med plasser.


Register