22
Sep

22 September | 12:00 - 15:00 | Kristiansand | Members only

GCE NODE, Hydrogennettverket, Sørlandets Europakontor og CoWorx Kristiansand iniviterer til møte i Hydrogennettverket.

Møtet blir holdt i CoWorx’ lokaler i Markensgate 8, inngang fra Dronningensgate.

Agenda:

12:00 Velkommen og kort presentasjonsrunde
12:05 Velkommen til CoWorx – Samarbeid og innovasjon v/Terje Klungland Daglig leder, CoWorx Kristiansand
12:15 Hydrogensatsing i Europa – Hvilke muligheter finnes for bedrifter i Agder v/Stig Marthinsen, Administrerende Direktør, Sørlandets Europakontor
12:45 Behov og utfordringer med nullutslipp i veibygging og drift v/Maarten Lohne van der Eynden, Strategisk rådgiver for klima og ytre miljø, Nye Veier AS
12:55 Pause
13:10 Pioneer HRS – Mobile hydrogen fyllestasjoner; Markedsintroduksjon og- potensial v/Jørn Løvdal, International Sales Manager, Umoe Advanced Composites AS / Nano SUN Ltd.
13:30 Diskusjon rundt caset
13:50 Utslipps-fri mobil elforsyning til byggeplasser og anlegg v/Peter Gundlach, Daglig  leder M4P AS.
14:05 Diskusjon rundt caset
14:25 Havvind til hydrogen og syntetiske energibærere v/Gudmund Sydness, Project Manager Wind, Greenstat AS
14:40 Diskusjon rundt caset
15:00 Slutt.

NB! KUN 25 plasser på grunn av smittevernregler, men vi jobber for å få til en webinar løsning for de som ikke får plass hos CoWorx.