09
Jun

09 June | 09:00 - 16:30 | Oslo | Open for all

Representanter fra norsk og tysk politikk, forskning og næringsliv bidrar til å belyse muligheter og utfordringer digitalisering av industrien kan by på for norske bedrifter.

Administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen i GCE NODE holder foredraget Digitalization and robotization for increased global competiveness in the oil service sector and the associated suppliers.

Bakgrunn:
I mange år har industriens andel av Europa og Norges verdiskapning vært på en synkende bane. Markedsandeler har særlig blitt tapt til lavkostlandene i Asia. Kan en ny industriell revolusjon snu utviklingen? EU-kommisjonen tror det, og har satt som mål at industriens andel av verdiskapningen skal øke og nå 20 prosent i 2020.

Kommisjonen og flere andre land har latt seg fascinere av Tysklands Industrie 4.0. En hightech-strategi for å styrke konkurransekraften til tysk industri. Strategien er ikke bare et program for bedriftene – det står langt oppe på den politiske agendaen i Tyskland. Det tyske næringsdepartementet har for eksempel plassert 100 mill. euro i to virkemiddelprogrammer som skal fremme forskning og utvikling av viktige innovasjoner innen Industrie 4.0.

Det er internettet som er den sentrale driveren i den fjerde industrielle revolusjon. Enten det handler om fysiske sensorer, evne til å analysere enorme datamengder raskt og følge produktene fra opprettelse til etterbruk, eller selvlærende datasystemer og roboter, er det internettet som er fellesnevneren. Skillet mellom den tradisjonelle industrien og den nye digitale industrien blir mindre tydelig. Det tas et nytt sprang i arbeidsproduktivitet, samtidig som det kan lages mer skreddersydde og avanserte produkter enn før.

Ved årsskiftet 2016/2017 skal Regjeringen legge frem en stortingsmelding om norsk industriutvikling.  Hvordan skal industrien omstille seg og ta i bruk de nye digitale mulighetene i en framtid der olje- og gassektoren ikke vil være samme vekstmotor som før? Norsk næringsliv har gode tradisjoner for å ligge langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Med sterkere samarbeid mellom industri, forskning, IT-næringen og industripolitikken kan Norge øke industriens konkurransekraft og gi landet flere økonomiske bein å stå på.

Arrangører er IKT Norge og Norsk-Tysk Handelskammer.

Se hele programmet


Register