03
Feb

03 February | | Grimstad | Open for all

Vil du lære mer om bærekraft og forbedringsarbeid?

Nå kan du søke på industrifagskolens fag Bærekraft og forbedringsarbeid.

Det andre faget i Industrifagskolen er åpen for påmelding med søknadsfrist 31.desember.

– Fordelen ved å ta etterutdanning på denne måten, er at du ser i praksis hvordan andre gjør det. Det åpner øynene og gir deg tro på at det er mulig når andre får det til. Det er ikke bare teori du leser, men du skjønner det du må lære, sier Thomas Sevland Amdal, som tar det 2-årige studiet Prosessindustri+ ved siden av jobb ved Glencore Nikkelverk, og har vært gjennom faget Bærekraft og forbedringsarbeid.

Starter i uke 6

I uke 6 2020 starter Industrifagskolen faget Bærekraft og forbedringsarbeid. Dette varer til uke 26, og har ledig plass.

Dette lærer du om bærekraft og forbedring:

  • Hva betyr bærekraftig utvikling
  • Verdikjeder og Ressursutnyttelse
  • Prosessforståelse og prosessflyt
  • Endringsprosesser
  • Forbedringsarbeid
  • Lean verktøy

Studiet er på 10 studiepoeng og gjennomføres med 6 samlinger à to dager hver 3.uke, 3 skriftlige oppgaver som leveres individuelt, nettbasert studieveiledning og en avsluttende fagoppgave. Tidsbruk på selvstudier og arbeidskrav er regnet til å være omtrent 8,5 timer per uke.

Etter utdanning skal studenten:

  • Ha grunnleggende forståelse for bærekraft, ressurseffektivitet og flyteffektivitet
  • Ha forståelse for hvorfor endring er nødvendig, og se egen bedrift i en større sammenheng
  • Bidra aktivt i forbedringsarbeidet i bedriften ved bruk av endringsmetoder og verktøy
  • Ha ferdigheter til å foreslå, vurdere og gjennomføre konkrete forbedringstiltak i egen bedrift

For mer informasjon og påmelding, kontakt Per Høyum på Sørlandets fagskole: Per.Hoyum@sorlandetsfagskole.no,

Les mer om fagskolen her: https://www.austagderfk.no/skole/sorlandets-fagskole/studietilbud/tekniske-fag/industrifagskolen/  

Endringer i arbeidssituasjonen og større krav til raskere omstilling, gjør at mange trenger faglig påfyll for å stå i jobben. Kompetansereformen i prosessindustrien, med tilbudet om industrifagskolens ulike fag, skal bidra til dette. Ansatte i bedriften kan utdanne seg i de ulike fagene, mens de er i full jobb. Studiene gjennomføres også desentralisert ute i bedriftene.

Thomas Sevland Amdal mener han får en stor gevinst av å være på besøk i andre bedrifter, som er en viktig del av utdanningsløpet ved både Prosessindustri+ og fagene ved Industrifagskolen.

– På denne måten lærer du å se muligheter i egen bedrift, sier Sevland Amdal.