26
Jan

26 January | 09:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

For alle som jobber med digitalisering; hold av formiddagen den 26. januar! Digdir, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til heldigitalt informasjonsmøte om EUs nye, store samarbeidsprogram, Digital Europe Programme (DIGITAL).

DIGITAL skal støtte næringsliv, offentlig sektor og akademia i deres digitale transformasjon. Programmet har fokus på å bygge kompetanse og ta i bruk digitale teknologier som tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, deling av data og mer.

Om du ønsker å vite mer om DIGITAL og hva det betyr for din virksomhet, få med deg dette informasjonsmøtet. Du vil få en introduksjon til DIGITAL-programmet, finne ut mer om hvilke satsinger kan være relevant for din virksomhet, samt få tips og råd om hvordan din virksomhet kan søke om å delta i programmet og oppnå mer gjennom europeisk samarbeid.
Finn mer informasjon om DIGITAL her: Digital Europe Programme (DIGITAL)

09:00 Introduksjon til DIGITAL

 • Hvorfor er det viktig og riktig at Norge er med i programmet?
  Gunn Karin Gjul – Statssekretær for digitalisering og elektronisk kommunikasjon.
 • Hva vil EU med DIGITAL?
  Thomas Skordas – Direktør DG Connect (EU kommisjon)
 • Hvorfor DIGITAL?
  Steffen Sutorius – Direktør i Digitaliseringsdirektoratet
  Håkon Haugli – Adm. dir. i Innovasjon Norge
  Mari Sundli Tveit – Adm. dir. i Forskningsrådet
 • Hva er DIGITAL?
  Sarah Hails Gjelsten – Seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet

09:45 Parallellsesjoner

 • Sesjon 1: Digital Europa for FoU-aktørerFoU er viktig for at Norge skal lykkes med digitaliseringen og norske FoU-aktører må være med på laget dersom vi skal ta ut merverdien av medlemskapet i Digital Europa programmet og sikre Norske interesser. Erfaringer med medlemskapet i Horisont 2020 har vist oss at aktiv deltagelse har tjent Norge godt. Flere av satsningsområdene DIGITAL har opphav i H2020. I sesjonen vil vi snakke om koblinger og synergier med Horisont Europa og vi vil peke ut satsingsområder vi mener er spesielt relevante.
 • Sesjon 2: Hvordan EUs nye DIGITAL-program kan styrke norske bedrifters konkuranseevneDigital omstilling er nødvendig for innovasjon og økt konkurransekraft i næringslivet. Gjennom DIGITAL programmet kan norske bedrifter, i samarbeid med andre norske og europeiske aktører, bidra til å ruste Europa for en digital framtid. Denne sesjonen er særlig rettet mot bedrifter, med to ulike vinkler: 1) Hvordan bedrifter kan dra nytte av programmet som deltaker i større samarbeidsprosjekter (utlysninger), og 2) hvordan bedrifter kan dra nytte av infrastruktur og kapasitet som bygges opp gjennom DIGITAL.
  • Velkommen og innledning til sesjonen v/ Anette Mellbye, avdelingsdirektør Kommersialisering og vekst, Innovasjon Norge
  • European Digital Innovation Hubs (EDIH) – hvordan kan norske bedrifter få hjelp til å ta i bruk digital teknologi på nye og bedre måter? /v Eirik Andreassen Digital Norway/NEMONOOR, Anne Grete Ellingsen Norce/OCEANOPOLIS
  • Relevante utlysninger for næringslivet i DIGITAL v/seniorrådgiver Ingrid Wik og spesialrådgiver Helen Gjester, Innovasjon Norge.
  • Test and Experimentation Facilities (TEFs) – hvordan kan dette være nyttig for bedrifter? Erfaringer fra Norsk Katapult v/Bjørn Arne Skogstad, SIVA
 • Sesjon 3: Hva betyr DIGITAL for norsk offentlig sektor?Europa har en ambisiøs visjon for digitalisering. Visjonen understøttes både med omfattende regelverk og programmer som DIGITAL. Dersom du vil vite mer om hva EU vil komme med for offentlig sektor, og hvordan dette påvirker Norges digitale transformasjon, er dette den rette sesjonen for deg. Selv om sesjonen retter seg mot aktører fra offentlig sektor, kan den også være relevant for andre aktører.

10:30 Praktisk informasjon

 • Viktige informasjon om søknadsprosessen
 • Spørsmål & Svar

Kontakt

Pål Unanue-Zahl

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 99 73 79 51

Register