21
Mar

21 March | 09:30 - 11:00 | Webinar | Open for all

Digdir, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om nytt arbeidsprogram og kommende utlysninger i DIGITAL.

Nytt arbeidsprogram for perioden 2023-2024 kommer i mars

EU-kommisjonen vil i midten av mars vedta den endelige versjonen av hovedarbeidsprogrammet for kommende to-årsperiode av DIGITAL Europa-programmet.

Hovedarbeidsprogrammet viser en samlet oversikt over alle utlysningene som kommer under satsingsområdene skyteknologi, data og kunstig intelligens, digital kompetanse, samt utrulling og bruk av digitale teknologier.

For kommende programperiode vil det også bli publisert to separate arbeidsprogrammer for satsingsområdene cybersikkerhet og tungregning.

Arbeidsprogrammet for cybersikkerhet skal etter planen lanseres samtidig som hovedarbeidsprogrammet. Programmet for tungregning ble publisert i desember 2022.

Spørsmål om DIGITAL? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med oss på digitaleuropa@digdir.no dersom det skulle være noen spørsmål relatert til DIGITAL-programmet.

Kjenner du noen som bør motta informasjon fra oss? Ikke nøl med å be vedkommende om å melde seg på vårt nyhetsbrev.

For mer informasjon om DIGITAL, besøk www.digdir.no/digitaleuropa.

Vel møtt!

Påmeldingsfrist:
tirsdag 21. mars kl. 09:30, 2023

Kontakt

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge


Register