19
May

19 May | 09:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

Mechatronic Innovation Lab (MIL) og SINPRO inviterer til denne samlingen hvor hovedtema er: Lav brukerterskel og AI for alle!

Flere og flere bedrifter velger nå å benytte kunstig intelligens som et verktøy for økt verdiskapning. Mulighetene er mange, og teknologien blir stadig enklere å ta i bruk. De siste initiativer i Agder er etableringen av M-AI og AI;Hub som begge har i oppgave å hjelpe bedrifter i alle næringer med å ta teknologien i bruk.

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle! Vi vil synliggjøre mulighetene ved å ta i bruk AI og maskinlæring. Mulighetene er flere enn hva folk flest tror, og det er viktig å komme i gang for å opprettholde sin konkurransekraft.

Etter samlingen vil deltakerne være bedre i stand til å se nytteverdi med AI, finne muligheter i egen bedrift og vite hvem som kan assistere videre på veien.

Program:

0900 Intro M-AI v/Alf Erik Andersen
0915 Intro AI;Hub v/Svein-Inge Ringstad
0930 Kunstig intelligens/maskinlæring-Det store bilde v/Morten Goodwin
1000 Pause
1015 Kom i gang med AI v/Svein Inge Ringstad
1100 Oppsummering og prosjektmuligheter
1130 Slutt

Last ned programmet her

Morten Goodwin, en nasjonal kapasitet innenfor temaene, og en inspirerende foredragsholder, så her er det bare å få meldt seg på!
Svein-Inge Ringstad, konstituert daglig leder i MIL AS, har ca 25 års industriell erfaring fra ulike roller i flere bransjer. Han er godt kjent med utfordringene bedriftene nå står ovenfor og hva som skal til for å komme i gang og lykkes med nye teknologier og AI.
Alf Erik Andersen, Daglig leder SINPRO.

Arrangemenet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmeldingsfrist 14. mai


Register