28
Apr

28 April | 14:00 - 15:30 | Webinar | Open for all

Norske små og mellomstore bedrifter (SMBer) oppfordres til å søke finansiering fra akseleratorprogrammet til European Innovation Council (EIC).

Foto: Getty Images

Innovasjon Norge inviterer til webinar for å lære mer om utlysningen og søknadsprosessen.

EIC Accelerator hjelper innovative SMBer med internasjonale ambisjoner og stort potensiale for vekst med finansiering, coaching og akseleratortjenester. Neste utlysning av EIC-midler har søknadsfrist 19. mai 2020. For å kvalifisere for støtte må bedrifter ha en nyvinning som hjelper Europa med å nå ett eller flere av målene til «European Green Deal». Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres spesielt til å søke.

Program

  1. Hva er EIC Accellerator og hva innebærer det og hva er Innovasjon Norges tilbud?  v/Eirik Velle Wegner Lønning, Innovasjon Norge.
  2. Hjelp til å søke? Hva er tilbudet?  v/Siren M. Neset, Norsk Forskningsråd.
  3. Erfaring fra en bedrift som har deltatt v/Tor Arne Hauge, Otechos.
  4. Pitching i Brussel, hva ser ekspertkomiteen etter? v/Anne Grete Ellingsen, ekspert oppnevnt av EU til panel i Brussel.
  5. Spørsmål og diskusjon.

Hvem kan søke?

Enkeltstående og profittdrevne SMBer i alle sektorer har mulighet til å søke om midler. Vekstbedrifter oppfordres til å søke, men oppstartsbedrifter kvalifiserer også. Bedriftene må falle inn under kriteriene i EUs SMB-definisjon.

Bedriftenes foreslåtte konsept bør være banebrytende med stort potensial for oppskalering. For å nå opp i den europeiske konkurransen bør bedriftene videre ha en solid forretningsplan og et godt team. Det vil bli gitt prioritet til konsepter som involverer forskningsdrevet teknologi med intensiv utvikling og en langvarig innovasjonssyklus.

Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres sterkt til å søke. Europakommisjonen har som mål at minst 25 prosent av de beste søknadene, altså de som blir invitert til intervjuer, kommer fra SMBer med kvinnelige sjefer.

Meld deg på: Send mail til Eirik Velle Wegner Lønning: eiloe@innovasjonnorge.no

Ytterligere info