15
Apr

15 April | 13:00 - 14:00 | Webinar | Open for all

Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner vil et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge være klart 15. april. 

I webinaret vil du bli oppdatert på det nye tjenestetilbudet.

Meld deg på ved å trykke på “register” nederst på siden.


Samlet informasjon om krisetiltak i regi av Innovasjon Norge for norske bedrifter finner du her.


Register