15
Mar

15 March - 16 March | 11:00 - 13:00 | Fevik/Grimstad | Open for all

GCE NODE inviterer til del II av klyngeprogrammet med tema Innovasjonsledelse.

Del II av klyngeprogrammet vil gå over flere samlinger, og er utarbeidet i samarbeid med Handelshøyskolen på UiA.  Samlingene er planlagt arrangert i Grimstad, Tvedestrand, Mandal og Kristiansand

 1. samling 15. – 16. mars, kick off på Strand Hotel Fevik inkl. felles middag og overnatting, dag 2 på UiA Campus Grimstad
  Tema for samlingen: Introduksjon, søkefasen og utvelgelsesfasen
 2. samling er planlagt 6. april i Tvedestrand
  Tema for samlingen: Utviklingsprosessen og gevinstrealisering
 3. samling er planlagt 20. april i Mandal
  Tema for samlingen: Innovasjonsressurser
 4. samling er planlagt 12. mai i Kristiansand
  Tema for samlingen: Introduksjon til tema for høstens samling, samt info om valg av tematikk til semesteroppgave (for eksamensstudenter)

Det vil bli gjennomgang gruppeoppgaver på samling 2, 3 og 4.

Faktaark fra UiA om kurset

Fagansvarlig for kurset ved UiA er Tor Helge Aas

Om mange nok ønsker det vil UiA tilby muligheter for å ta eksamen høsten 2016, se faktaark fra UiA


NB! Anbefalt tilleggskurs som arrangeres av FORSKNINGSRÅDET og GCENODE:

28 . april – Innovasjonsseminar – Hjelp til utvikling av prosjektidéer og hvordan søke midler

Program og registrering


Registrerer du deg på denne samlingen er du automatisk påmeldt alle samlinger (bortsett fra 28. april som har egen registrering – se informasjon over).


Register