15
Jun

15 June | 12:00 - 14:15 | Lyngdal | Open for all

Hvordan får vi ny særstilling?

Norge går fra særstilling til omstilling, og vi vil som nasjonale virkemiddelaktører være viktige bidragsytere i tiden fremover. Det finnes ingen enkel fasit. Det er et nasjonalt løft der alle må bidra. I årets innovasjonstale vil vi komme med refleksjoner til hvordan vi kan bidra til en ny, ekspansiv, innovativ og produktiv næringsaktivitet.

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA inviterer i fellesskap til Innovasjonstalen 2016. Denne holdes i Oslo 31. mai, og for Agder arrangeres den på 3 forskjellige steder i regionen 15. juni og 22. juni.

Vi ønsker gjennom Innovasjonstalen 2016 å dele våre felles betraktninger og erfaringsgrunnlag i den viktige tiden Norge og Agder er i og beveger seg inn i.

Bli med og delta i diskusjoner og samtaler om Norges og Agders fremtid!


Register