23
Mar

23 March | 09:00 - 16:00 | Fornebu | Open for all

Den norske droneorganisasjonen UAS Norway inviterer sammen faggruppen "Forskning og utvikling" til innovasjonsworkshop.

Hvem passer workshopen for?
Workshopen passer for alle som driver innen dronerelatert virksomhet og alle som driver innen bransjer der droner allerede er tatt i bruk, eller som kan oppnå fordeler ved å benytte droner i både nær og fjern framtid, samt forskningsaktører og studenter som jobber med droneteknologi.

Hva er målet med workshopen?
Målet er å skape en arena der mennesker fra ulike bransjer møter hverandre og leverandører av ulike droneprodukter og -tjenester.

– Vi tenker at ved å la et bredt spekter av bransjer presentere sine utfordringer, idéer og bruksområder vil dette sette i gang gode behovsstyrte utviklings- og innovasjonsprosesser, sier gruppeleder seniorforske ved Teknova, Rune Schlanbusch.
Dette skal gjøres gjennom økt markedsforståelse og forståelse av hva slags behov som må løses for å gi kunden verdi. Et av nøkkelelementene er at veldig mange av teknologiene går på tvers av bransjene, så det vil være et viktig element at forskjellige bransjer med svært like behov går sammen om å støtte utviklingen framover. Et annet viktig element er at workshopen også vil invitere studenter (til og med PhD) til å delta og legge fram sine resultater.

– Dette gjøres for å inspirere, men vi tror også at studenter har mye å bidra med i slike innovasjonsprosesser gjennom sin typisk uredde tilnærming til kompliserte problemstillinger, understreker Marianne Bakken fra Sintef som også er med på initiativet.
Det ultimate målet med workshopen vil være etablering av konkrete forsknings- og utviklingsprosjekter der nye produkter eller tjenester blir utviklet. Målet er å gjøre arenaen til en halvårlig event. Faggruppen vil, hvis ønskelig, ta på seg ansvaret med å koordinere ev. initiering av samarbeid, for å bistå til en ryddig prosess.

– Bransjen må tenke nytt
– For å sikre at vår bransje fremdeles er i førersetet når det gjelder innovasjon er det svært viktig at konsolidering og samarbeid på tvers av de forskjellige disiplinene får økt fokus, derfor er UAS Norway en pådriver for at bransjen skal bidra til innovasjon og tenke nytt. Teknologi-leverandører og operatører vil på vår innovasjonsworkshop får en unik mulighet til å skape konkurransefortrinn gjennom å tidlig ta i bruk norskutviklet teknologi, komme i kontakt med spesialister innenfor tilgjengelig teknologi fra utlandet og ikke minst møte potensielle kunder. Det kan være duket for tidenes satsning på norsk ubemannet teknologi gjennom tilgjengelige midler fra Innovasjon Norge, avslutter en svært begeistret styreleder, Dan Richard Isdahl – Engh.

Bekreftede foredrag / sektorer:
• Olje & Gass Statoil
• Energi Statnett
• Samferdsel (prosjektering/bygg/drift)
• Nye Veier AS
• Logistikk / vareflyt
• Posten Bring

Dato: 23. mars 2017
Tid: 09:00 – 16:00
Sted: Statoil på Fornebu
Pris: Gratis

OBS! Begrenset med antall plasser. Personlig påmelding.


Register