25
May

25 May | 10:00 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Innovasjon Norge inviterer til Internasjonalisering workshop 25. mai og 14. juni 2018 i Kristiansand

Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Det handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler og hvordan du håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Med Internasjonalisering workshop ønsker Innovasjon Norge å gjøre tilgjengelig vår internasjonale markedskompetanse på et tidlig stadium, slik at din bedrift kan begynne å kartlegge markedet og lage en plan for internasjonal vekst. Vi inviterer derfor til to halve dager med konsentrert jobbing med ditt internasjonale vekstprosjekt. Mye av jobben vil bedriften din gjøre selv, men vi vil dra inn eksperter fra Eksportsenteret og våre 34 kontorer i 29 land for å bistå deg. Målet er at du etter programmet skal ha et klarere bilde av markedet ditt, samt ha skissert en plan for hvordan du skal gå frem med din internasjonale satsing.

Første samling

  1. mai kl 10:00-15:00

Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand, møterom Alfa

 

Andre samling

  1. juni kl 10:00-15:00

Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen 19, Kristiansand, møterom Alfa

 

Oversikt over programmet

  • Før første samling  melder du inn hvilke marked(er) din bedrift vurder ekspansjon til, og hvilke kundesegment du henvender deg mot. Du sender også inn en enkel forretningsmodell med oversikt over din virksomhet
  • Dag 1 jobber du med faktorer som vil kunne påvirke virksomheten din i det nye      markedet. Vi starter kartleggingen av markedskrefter, industrikrefter, makroøkonomiske forhold og nøkkeltrender. I tillegg vil vi hjelpe deg å identifisere risiko knyttet til ekspansjon og eksport. Du vil bli presentert for et sett verktøy som vil hjelpe deg med kartleggingen.
  • Mellom samlingene skjer to ting.
    • Du bruker verktøyene til å jobbe videre med den delen av kartleggingen du enkelt kan gjøre selv.
    • Samtidig vil Innovasjon Norges rådgivere ved kontorene ute i verden gi deg tilbakemelding og tilgang på informasjon knyttet til ditt marked. De kan også sette deg i kontakt med relevante kunder og miljøer i markedet.
  • Dag  2 handler om å bruke innsikten fra de siste ukene til å skissere en plan for veien mot en god markedsintroduksjon. Du vil bli bedt om å dele innsikt du tror kan ha interesse for andre deltakere slik at alle kan lære av hverandre. Deretter vil vi gå gjennom kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en internasjonal satsing, og du vil gjennomføre en selvtest på om du er klar for ekspansjon. Basert på dette vil du skissere en plan for hvilke aktiviteter og tiltak som trengs for å sikre en god markedsintroduksjon – hva du må gjøre selv, og hva Innovasjon Norge og andre kan hjelpe deg med.

Målgruppe for programmet er bedrifter som aktiv søker internasjonal vekst i løpet av de neste 6-12 månedene. Tidligere deltakere har foretrukket å stille med to personer for å sparre underveis i workshopene, og for å fordele arbeid med å utvikle prosjektet underveis. Meld derfor gjerne på flere fra bedriften dersom dere ønsker. Deltakerne bør ha en sentral rolle i å bringe bedriften ut i verden.

 

For spørsmål:

Tommy Odinsen, epost tommy.odinsen@innovasjonnorge.no telefon 95895781

 


Register