06
Dec

06 December | 10:00 - 13:15 | Kristiansand | Open for all

Fremtidens Havvind inviterer til julelunsj på Clarion Hotel Ernst

Program

 • Innledning v/Rune Klausen, Fremtidens Havvind
 • Havner, en krevende mulighet
  – Status Europa v/Øystein S. Pedersen, Windport
  – Nye Kongsgård v/Øystein Bondevik, SouthWind
  – Havnemuligheter v/Arnt Abrahamsen, SOWE
 • Vi bygger kompetanse i Agder v/Hans Kjetil Lysgård, UiA
 • I kabel fra Sørlige Nordsjø 2 til Agder v/Hans Fredrik Grøvan, Lister Næringsforening
 • Landvind som springbrett til havvind v/John Amund Lund, Norsk Vind

Meld deg på allerede idag!