06
Feb

06 February | 09:00 - 15:00 | Grimstad | Open for all

GCE NODE og en rekke NODE bedrifter deltar også i år på karrieredagen til UiA på campus Grimstad

GCE NODE deltar med stand for å promotere våre medlemsbedrifter og alle de spennende arbeidsmulighetene som finnes innenfor vår industri.

Karrieredagen i Grimstad er Sørlandets største karrieredag og en mulighet for bedriftene å nå ut til mange lovende jobbsøkere på ett og samme arrangement.  Karrieredagen er et av de beste verktøyene for både studenter og bedrifter for å oppnå dette.

I tillegg til stand for bedriftene arrangeres det en konferanse og en innovasjonskonkurranse for studentene.

Karrieredagen UiA