21
Nov

21 November | 09:00 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

Universitetet i Agder, Norges forskningsråd og Horizon South Norway- nettverket arrangerer Kick-off for siste arbeidsprogramperiode (2018-20) i Horisont 2020.

Forskningsrådet presenterer de nye arbeidsprogrammene, med vekt på mulighetene som finnes for offentlig sektor, næringsliv og forskningssektoren, og hva som er nytt for denne perioden.

Det blir anledning til å drøfte prosjektskisser, ideer, tid til spørsmål og svar både i mindre grupper og i individuelle samtaler med Forskningsrådets representanter. Arrangementet blir en god arena til å møte potensielle regionale samarbeidspartnere.

HVOR: Universitetet i Agder, campus Kristiansand
NÅR: 21. november, 2017, 09.00-15.00

Følgende sesjoner behandler tema som er særlig av interesse for bedrifter:
• Parallellsesjon I a) Helse og demografisk endring (SC 1)
• Parallellsesjon I b) Sikker, ren og effektiv energi (SC 3)
• Parallellsesjon II b) Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi (SC 2)
• Parallellsesjon II c) Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer (SC 5)
• Parallellsesjon II d) Muliggjørende teknologier (LEIT, IKT)
• Parallellsesjon III b) Sikre samfunn (SC 7)
• Parallellsesjon III c) Mobilitet: Individual Fellowship, Research and Innovation Staff Exchange (MSCA)

Informasjon & fullt program.


Register