12
Jan

12 January | 10:00 - 14:00 | Gardermoen | Open for all

Økt bruk av roboter i industri og offentlig sektor er et viktig bidrag til videre vekst for industrien i Norge.

NFA ønsker å bidra til at det skjer i et hurtigere tempo enn det vi har vært vitne til så langt.

Danmark (DIRA), Sverige (SWIRA) og Finland (Finnish Industrial Robot Assosiation) har alle interesseorganisasjoner som jobber aktivt for å fremme bruk av roboter og de positive effekter det kan gi for samfunn og næringsliv. Etter spørsmål fra flere av våre medlemmer og en direkte forespørsel fra DIRA/SWIRA om vi ikke bør få på plass noe tilsvarende her på berget, konkluderte vi raskt at det absolutt er på tide!

Sammen med et knippe engasjerte ildsjeler ønsker NFA derfor med dette å invitere til etablering av NFA Robotics som en faggruppe i NFA. NFA har en egen ekspert innen Robotteknologi, og vi ser det som naturlig å etablere en faggruppe om dette temaet under «NFA paraplyen».

Representanter fra DIRA/SWIRA vil være til stede når vi inviterer til kick-off møte for å informere om sine respektive organisasjoner, hvordan de jobber, hva de har oppnådd og muligheter rundt samarbeid.

Vi tror at det må gjøres en generell kompetanseheving i industrien for at Norge skal kunne dra seg opp på et internasjonalt nivå på robottetthet. Ved å etablere en slik faggruppe setter vi fokus på teknologiområdet, vi kan arrangere kompetansehevende aktiviteter, og vi kan drive lobbyvirksomhet overfor politikere og myndigheter for å øke automatisering og bruk av robotteknologi i Norge.

Vi ønsker derfor å invitere til et kick-off møte for NFA Robotics i Januar 2017 for alle som er interessert i fagområdet – enten som bruker, leverandør, beslutningstaker, samfunnsaktør eller rett og slett bare interessent.

TID OG STED: 12. Januar 2017, Garder Kurs og Konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen

Møtet er i utgangspunktet gratis, men vi må ta NOK 500 i betaling for å dekke møterom/lunsj.

AGENDA:

kl. 10.00 til kl. 14.00

  • Velkommen og bakgrunn for initiativet v/Frode Mastad
  • SWIRA v/Joacim Lorentsson og Ove Leichsenring
  • DIRA v/Morten Berent Nielsen/Søren Peter Johansen
  • Diskusjon og spørsmål
  • Lunsj
  • Forslag til vedtekter og mandat  for NFA Robotics v/Frode Grimsbø
  • Valg av medlemmer til arbeidsgruppen v/Frode Grimsbø
  • Fastsetting av aktiviteter og oppgaver for arbeidsgruppen i første år v/Frode Mastad
  • Oppsummering og avslutning v/Kristine Wikander

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE


Register