13
Mar

13 March | 08:00 - 09:30 | Kristiansand | Open for all

Regjeringen har satt svært ambisiøse havvindmål for 2040, og oppbygging av kunnskap og kompetanse er antatt å bli den største barrieren for å nå disse målene.

Hvordan kan samspillet mellom akademia, offentlig sektor og næringsliv bedres for å nå målene?

Hvor i utviklingsprosessene kan og skal akademia bidra og hva er så det viktigste bidraget?

Hvordan kan Nasjonalt kompetansesenter for havvind bidra som samlende og koordinerende ledd i utviklingen av den nødvendige kompetansen? Hva er muligheter og hindringer?

Kom og hør hvordan UiA og Nasjonalt kompetansesenter for havvind jobber mot det samme målet.

Påmeldingsfrist 11. mars.

Kollektivtransport og parkering

Mange busser stopper utenfor Kunnskapsparken, og holdeplass er Universitetet.
Dersom du kommer med bil, kan du parkere på gjesteparkeringsplassene ved brakkene i Kunnskapsparken. Det koster 20 kroner per time. Parkeringen er app-basert, og kan kun brukes ved å bruke appene til enten EasyPark eller Europark (bruk kode 6612 ved parkering). Dersom du ikke har app kan du parkere ved Spicheren. Prisen pr time er omtrent det samme.


Register