04
Mar

04 March | 09:00 - 15:00 | Kristiansand | Open for all

I samarbeid med GCE NODE, Eyde-klyngen og DIGIN inviterer Kompetanseforum Agder til samling om Industri 4.0.

Kompetansetilbydere, koblere, samarbeidspartnere og virkemiddelaktører inviteres til dialog med næringen om utfordringer knyttet til Industri 4.0. Hvilken kompetanse er det behov for, og hvordan kan vi sammen sørge for at relevant kompetanse blir utviklet og tilgjengelig?

Elkem, Red Rock, Young Industrial Innovators, dFind, Webstep, Panterra og Aludyne er blant de som vil presentere sine fremtidige behov knyttet til kompetanse.

Samlingen er gratis og dekkes av Agder fylkeskommune. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet.

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfristen er gått ut. Har du spørsmål ta kontakt med siv.hemsett@agderfk.no.

Kompetanseforum Agder er etablert som en åpen regional nettverks- og samarbeidsarena for arbeidsliv og kompetanse. Forumet ledes av NHO, KS, LO, NAV, Universitet i Agder og Agder fylkeskommune. Formålet er å tilrettelegge for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked.


Register