01
Mar

01 March | 12:00 - 14:30 | Webinar | Open for all

GCE NODE og Eyde-klyngen inviterer kompetanseleverandører til å presentere sine prosjekter, produkter og tjenester innenfor miljøteknologi som bidrar til en grønnere industri.

Arrangementet er en del av leverandørutviklingsprosjekt Eyde-klyngen og GCE NODE har sammen for å synliggjøre kompetanse til våre leverandørmedlemmer som kan være med på å løse utfordringer industrien har for å få til det grønne skiftet. 

PROGRAM
12:00
VELKOMMEN
GCE NODE & Eyde-klyngen, Christian von der Ohe & Tonje Holand Salgado
12:03
Caser som ønskes løst
NORCE/Eyde-klyngen, Hege Indresand
12:10-13:05
PRODUKT FOR TJENESTER FOR RENSING AV LUFT OG VÆSKER
12:10
Visualisering og kamerateknologi for å overvåke utslipp
NORCE Norwegian Research Centre AS, Hege Indresand
12:20
Rensesystemer; Muligheter for felles utvikling av fremtidens systemløsninger
Vinje Industri AS, Jon Inge Lillemoen
12:30
Fangst av forurensinger, filter og filterteknologi, varmegjenvinning, energi
ITEK Green Technologies AS, Heikki Erling Systad
12:40
Begroing og laserteknologi
Norsjõr AS, Amalie Eilertsen & Kennet Karlsen
12:50
What is keeping us busy is looking at the future
Survitec Maritime Protection AS, Bernt Inge Øhrn
13:00
Q&A
GCE NODE / Eyde-klyngen
13:05
Pause
13:10-13:55
RESIRKULERING OG GJENVINNING
13:10
Klimavennlig drivstoff fra avfall
Scanwatt AS, Knut Henriksen
13:20
Termisk resirkulering for en betydelig verdiøkning
HTTech AS, Simon Loginov
13:30
Sirkulærøkonomi – avfall er fremtidens råvarer
Stena Recycling AS, Fredrik Eide Aass
13:40
Extending the useful life of battery operated tools and vehicles
Yedlik AS, Gergely Marton
13:50
Q&A
GCE NODE / Eyde-klyngen
13:55-14:25
PROSESSOPTIMALISERING
13:55
Oppgradering av roterende utstyr til mer energieffektive løsninger
Xylem Water Solutions AS, Svenja Tveit
14:05
STEPWISE – digitale miljøstyring web applikasjon
Eikill Rig Consultant AS, Geir Ove Eikill
14:15
Analyse og modellering som verktøy for energioptimalisering
NORCE Norwegian Research Centre AS, Ulrik Thisted
14:25
Q&A
GCE NODE / Eyde-klyngen
14:30
AVSLUTNING
GCE NODE / Eyde-klyngen