05
Nov

05 November | 09:00 - 17:00 | Kongsberg | Open for all

Toppledere fra Norges viktigste og mest innovative bedrifter samles til kreativ dialog med toppolitikere og ledere fra embetsverk, virkemiddelapparat og akademia!

Norge er i en brytningstid.  Globaliseringen av næringslivet akselererer og den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere. Samtidig har oljeproduksjonen passert toppen, kostnadsnivået er høyt og produktiviteten svekket. Hvordan snur vi disse utfordringene til nye muligheter?

Global forståelse, innovasjon og re-industrialisering og samarbeidet mellom det offentlige og det private næringslivet er temaet for årets konferanse.

Konferansen arrangeres av Kongsberg Næringsforum i samarbeid med NCE Systems Engineering, NHO Buskerud, LO, Kongsberg kommune og Kongsbergindustrien.

Se programmet for Kongsberg Summit 2015


Register