06
Jan

06 January | 08.30 - 10:00 | Fevik | Open for all

Mer krevende tider, men vi kommer styrket ut av det.

SR-Bank inviterer til frokostmøte på Strand Hotel, på Fevik:

Høsten har vært utfordrende for mange bedrifter på Sør- og Vestlandet.
Hvordan blir neste år? 600 bedrifter fra denne regionen har svart.

SR-Bank har spurt om utviklingen innen årsverk, omsetning, ordrereserve, lønnsomhet –
og en rekke andre forhold. Svarene er analysert for å gi deg et best mulig bilde av hvordan statusen er – og ikke minst hva vi tror om året som ligger foran oss.

Konjunkturbarometeret og våre betraktninger på markedssituasjonen presenteres av:
– Jan Friestad, konserndirektør personmarked
– Thorbjørn Thorkildsen, bedriftsmarked

I dialog med John G. Bernander får vi også oppdateringer fra næringslivet på Agder ved:
– Trond Fekjær, adm.direktør i Visinor
– Dag Norbø, Kommunikasjonssjef i NOV
– Per Lund, fra NAV Vest Agder

Møteleder: John G. Bernander

Dato: Onsdag 6. januar 2016
Tid: Kl. 08.30 – 10.00. Frokost serveres fra kl. 08.00.
Sted: Strand Hotel Fevik, Nedre Hausland 80, Fevik

Velkommen!


Register