15
Apr

15 April | 08:30 - 16:15 | Fevik | Open for all

GCE NODE & Maritimt Forum Sør har i samarbeid med Gard AS og Krisehandtering AS fått utviklet et kurstilbudet i Krisehåndtering.

Covid-19: All GCE NODE events are organized in compliance with national and local Covid-19 guidelines. Events may be cancelled on short notice as a result of updated recommendations and restrictions from the health authorities.

Kurset går over 2 hele dager og tilbys først og fremst ansatte i medlemsbedrifter av GCE NODE og Maritim Forum Sør . Ansatte fra andre bedrifter kan delta til en høyere pris.

Dag 1. Proaktiv risikostyring, beredskap og krisehåndtering.

08:30 Registrering og kaffe
09:00 Kort velkomst v/Bjørn R. Saltermark, Maritimt Forum Sør
09:15 Risikodugnad i grupper og plenum v/Gunnar Angeltveit, Krisehandtering AS
–          Arbeid i grupper
–          Oppsummering og samtale i plenum
10:15 Krisens utfordringer og hovedgrep v/Gunnar Angeltveit, Krisehandtering AS
11:15 Kriseledelse: Case: Brann i hurtigruteskipet Nordlys v/Terje Paulsen, Gard AS
12:30 Lunsj
13:30 Krisekommunikasjon v/Anne Lene Dale, Anne Lene Dale AS
14:30 Praktisk øving med scenario i grupper og plenum
–          Avsluttes med simulert pressekonferanse
15:45 Oppsummering og evaluering
16:00 Slutt

Deltakeravgift Dag 1:
GCE NODE og Maritim Forum Sør medlemmer kr. 2 500,- + mva.
Andre bedrifter kr. 5 000,- + mva.

*******************************************************************************************************

Dag 2. Praktisk trening i krisekommunikasjon med øving på konkrete relevante scenarier.
Dag 2 av kurset planlegges satt opp i løpet av april 2021, og vil bli arrangert dersom det er interesse for det. NB! Maks 8-10 deltakere pr. dag.

Deltakeravgift begge dager:
GCE NODE og Maritim Forum Sør medlemmer kr. 4 500,- + mva.
Andre bedrifter kr. 9 500,- + mva.

NB! Påmeldingsfrist: 16. mars 2021

Avmeldingsgebyr kr. 150,- ved avmelding innen 16. mars 2021.
Det er normalt ingen refusjon av kursavgiften etter 16.mars, ved forfall etter dette kan man sende en annen deltaker enn den opprinnelig påmeldte.

Unntak:
Har du vært i kontakt med Covid 19 smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme, og full refusjon vil bli innvilget minus avmeldingsgebyret på kr. 150,- som dekker kostnader ved påmeldingen.  Ved slike tilfeller vær vennlig å ta kontakt med Bente Løvaas, bente@gcenode.no, mobil 98882044.

*******************************************************************************************************

Faktura blir sendt ut fra Checkin fortløpende.

Spørsmål om kurset kan rettes til prosjektansvarlig:
Bjørn R. Saltermark, bjorn@gcenode.no, mobil 90663310