08
Sep

08 September | 08:30 - 16:15 | Fevik | Open for all

GCE NODE & Maritimt Forum Sør har i samarbeid med Gard AS og Krisehandtering AS fått utviklet et kurstilbudet i Krisehåndtering.

Covid-19: All GCE NODE events are organized in compliance with national and local Covid-19 guidelines. Events may be cancelled on short notice as a result of updated recommendations and restrictions from the health authorities.

Kurset går over 2 hele dager og tilbys først og fremst ansatte i medlemsbedrifter av GCE NODE og Maritim Forum Sør . Ansatte fra andre bedrifter kan delta til en høyere pris.

Dag 1. Proaktiv risikostyring, beredskap og krisehåndtering.

08:30 Registrering og kaffe
09:00 Kort velkomst v/Bjørn R. Saltermark, Maritimt Forum Sør
09:15 Risikodugnad i grupper og plenum v/Gunnar Angeltveit, Krisehandtering AS
–          Arbeid i grupper
–          Oppsummering og samtale i plenum
10:15 Krisens utfordringer og hovedgrep v/Gunnar Angeltveit, Krisehandtering AS
11:15 Kriseledelse: Case: Grunnstøting av lasteskipet “Kaami” i Skottland v/Gunnar Beisland, Gard AS
12:30 Lunsj
13:30 Krisekommunikasjon v/Anne Lene Dale, Anne Lene Dale AS
14:30 Praktisk øving med scenario i grupper og plenum
–          Avsluttes med simulert pressekonferanse
15:45 Oppsummering og evaluering
16:00 Slutt

Deltakeravgift Dag 1:
GCE NODE og Maritim Forum Sør medlemmer kr. 2 500,- + mva.
Andre bedrifter kr. 5 000,- + mva.

*******************************************************************************************************

Dag 2. Praktisk trening i krisekommunikasjon med øving på konkrete relevante scenarier.
Dag 2 av kurset planlegges satt opp i løpet av september 2021, og vil bli arrangert dersom det er interesse for det. NB! Maks 8-10 deltakere pr. dag.

Deltakeravgift begge dager:
GCE NODE og Maritim Forum Sør medlemmer kr. 4 500,- + mva.
Andre bedrifter kr. 9 500,- + mva.

NB! Påmeldingsfrist: 6. september 2021 kl. 12.00.

Avmeldingsgebyr kr. 150,- ved avmelding innen 1. september 2021.
Det er normalt ingen refusjon av kursavgiften etter 1. september, ved forfall etter dette kan man sende en annen deltaker enn den opprinnelig påmeldte.

Unntak:
Har du vært i kontakt med Covid 19 smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme, og full refusjon vil bli innvilget minus avmeldingsgebyret på kr. 150,- som dekker kostnader ved påmeldingen.  Ved slike tilfeller vær vennlig å ta kontakt med Bente Løvaas, bente@gcenode.no, mobil 98882044.

*******************************************************************************************************

Faktura blir sendt ut fra Checkin fortløpende.

Spørsmål om kurset kan rettes til prosjektansvarlig:
Bjørn R. Saltermark, bjorn@gcenode.no, mobil 90663310