31
Aug

31 August - 01 September | 09:00 - 16:00 | Fevik | Open for all

GCE NODE setter igjen fokus på forhandlingsteknikk, og inviterer deg som ønsker å bli en bedre forhandler til en 2-dagers samling på Strand Hotel på Fevik.

Covid-19: All GCE NODE events are organized in compliance with national and local Covid-19 guidelines. Events may be cancelled on short notice as a result of updated recommendations and restrictions from the health authorities.

Etter svært gode tilbakemeldinger på programmet i 2018 har vi ila høsten 2020 og våren 2021 forsøkt å arrangere dette flere ganger med god oppslutning.  Men pga Covid-19 restriksjoner har det ikke latt seg gjøre å gjennomføre kurset.

Vi setter opp kurset igjen 31. august og 1. september med tro på at vi denne gangen kan få gjennomført kurset.

Det er Solfrid Mykland Fjell som skal undervise denne gangen også og hun har doktorgrad fra NHH og er dommer i jordskifteretten.

Arbeidsform:
Undervisningen vil være en veksling mellom forelesninger, rollespill og diskusjoner i både små-og store grupper. Det vil bli lagt stor vekt på å utvikle evne til refleksjon rundt egen adferd, og hvordan man kan lære av egen praksis.

Læringsmål:
Etter endt program vil deltakerne ha fått et verktøy som gjør at de på en analytisk måte vil kunne gjennomføre en effektiv forhandlingsprosess fra forberedelser til inngåelse av avtaler.
Deltakerne vil også kunne gjøre vurderinger av kvaliteten av avtalen som inngås, og gi råd til andre om hvordan forhandlinger skal kunne gjennomføres. Deltakerne skal ha fått et verktøy som gjør de mer reflektert rundt egen praksis ved endt program.

Tema:

  • Hvordan forhandlingskompetanse kan skape verdi i og mellom organisasjoner
  • Betydningen av forberedelser i forhandlingsprosessen
  • Ulike strategier i forhandlinger
  • Betydningen av prosedyrer i forhandlinger
  • Håndtering av relasjoner i forhandlingsprosessen
  • Kilder til makt i forhandlinger
  • Betydningen av tillit
  • Kvalitet i avtaler.

Deltakeravgift:
Deltakere i GCE NODE og Maritimt Forum Sør Kr. 3800,- ekskl. mva.
Ansatte fra andre bedrifter kr. 8300,- ekskl. mva.

Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager samt felles middag 31. august. Drikke kommer i tillegg og gjøres opp av den enkelte.
Overnatting i enkeltrom på Strand Hotel Fevik kan bestilles sammen med påmeldingen kr. 1105,- inkl. frokost og mva.

Påmeldingsfrist er 26. august.