24
Nov

24 November | 08:30 - 16:00 | Mandal | Open for all

Kurs i endringene i ISO 9001 og 90014.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:

 

Kl. 08:00-12:30 & 15:00-16:00 – generelle krav til selskapet

Kjenne High Level Structure /HLS), den nye oppbyggingen av fremtidige ISO-standarder for styringssystemer

Ha kunnskap om kravene i ny ISO 9001:2015

Ha kunnskap om kravene i ny ISO 14001:2015

Kl. 12:30-15:00 – spesielle krav til ledelsen i selskapet

Forstå hva endrede krav vil bety for styringssystemet i egen organisasjon

Forstå hvordan du skal møte tydeligere krav til risikostyring, sikkerhet og beredskap


Kurset holdes av DNV GL i lokalene til Umoe Mandal AS,  Gismerøyveien 205, 4515 Mandal

Deltakeravgift GCE NODE medlemmer: Fri entré

Deltakeravgift: andre: kr. 3 000,-


Register