14
Nov

14 November | 12:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

GCE NODE og Forskningsrådet inviterer til en orientering om Skattefunn-ordningen.

Agenda for Skattefunn-kurset:  

12.00–12:30 Lunsj (for både FoUI-Forum og Skattefunn)

12:30–14:00  Gjennomgang av ordningen med vekt på: Skattefunn som virkemiddel, hvilke aktiviteter som kan finansieres, prosjekteksempler, utfylling av søknaden og muligheter og begrensninger

14:00–14:15  Pause

14:15–14:45  Praktiske erfaringer i bruk av Skattefunn. MacGregor og Fenner Mandals deler sine erfaringer med bruk av SkatteFUNN.

14:45–16:00  Få hjelp til å komme i gang med egen søknad

Siren M. Neset fra Forskningsrådet er seminarholder.

Sted: GCE NODEs lokaler i Tordenskjoldsgate 9.


Register