10
Jun

10 June | 09:00 - 13:00 | UiA, Agder, Campus Kristiansand | Open for all

Kurset er beregnet på personer som ikke har forutgående kunnskaper om boreteknologi og –operasjoner. Det vil ikke bli utdelt kursmateriell, men deltakerne vil få tilsendt en oppsummering etter kurset som inneholder gjennomgått stoff.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende innføring og forståelse for anvendt metodikk og teknologi innen offshore boring.

Kurset er skreddersydd og basert på planlegging og gjennomføring av en brønn og tar for seg grunnleggende teknologi og begreper vedrørende utstyr og innsatsfaktorer.

Deltakerne skal ved avsluttet kurs ha kunnskap om:

  • Faktorer som bestemmer brønndesign
  • Grunnleggende brønndesign
  • Nedihullsutstyr
  • Riggutrustning
  • Operasjonell gjennomføring inkludert vanlige problemstillinger
  • Begreper og forkortelser
  • Erfaringsutveksling og spørsmål

Priser:
NODE-deltakere inkl. lunsj kr. 150,- + mva
Andre deltakere kr. 350,- + mva.

Kursholder:
Mads Grinrød har p.t. et deltidsengasjement i GCE NODE, med kompetanse på boreteknologi. Han har 45 års bakgrunn fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet, hvorav 10 år som leder av Statoils bore/brønnvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Han har erfaring fra forskjellige organisasjonsnivåer, inkludert boreleder offshore og boreoperasjonsleder land, samt lederstillinger innen boreteknologi. Han har også publisert en rekke spe-papers og holder flere patenter.

Kurssted:
Universitetet i Agder, Kristiansand Campus, Building B, Room B2 002


Register