12
Apr

12 April | 09:30 - 17:00 | | Open for all

Fremtidens Havvind, Equinor, RWE Renewables, Hydro REIN og Eksfin inviterer til leverandørdag i Kristiansand 12 april.

Konsortiet ønsker å ha dialog med leverandører og andre aktører som er interessert i å være med å utvikle et bærekraftig bunnfast havvindsprosjekt på Sørlige Nordsjø II som skal bidra til lokal kompetanse og industriutvikling innen havvind.

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN samarbeider om havvind i Sørlige Nordsjø II. Til sammen har de tre selskapene solid erfaring fra alle deler av verdikjeden for havvind, fra utvikling og produksjon til leveranse i markedet. Partnerne skal i fellesskap utarbeide og søke norske myndigheter om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

Eksfin tilbyr lån og garantier i hele verdikjeden til offshore wind og har god finansieringskapasitet med rammer på 185 milliarder kroner. Med Eksfin på laget styrkes norske bedrifters forhandlingsposisjon, evne til omstilling og vekst. Vi finansierer store og små kontrakter, også til norske havvindprosjekter, samt arbeidskapital og lån til investeringer for bedrifter i alle størrelser. Eksfin deler alltid risiko med banker og utvider deres finansieringskapasitet. Vi vil snakke om hvordan din bedrift kan dra nytte av vårt tilbud!


Tid: 12.april 09:30 – 12:30 (fellesdel inkl. lunsj), 12:30 – 17:00 (B2B)

Sted: NOROFF Skolesenter, Tordenskjold gate 9, 4612 Kristiansand


Program

09:30 – 10:00  Registrering og kaffe

10:00 – 10:15   Velkommen

10:15 – 10:30   Siste nytt Fremtidens havvind

10:30 – 11:30   Konsortiets ambisjoner for havvind på Sørlige Nordsjø II:  Innlegg fra Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN

11:30 – 11:50   Eksfin

11:50 – 12:00   Avslutning fellesdel

12:00 – 12:30   Lunsj

12:30 – 17:00   B2B møter