09
May

09 May | 09:30 - 17:00 | Kristiansand | Open for all

Fremtidens havvind og Brigg Vind inviterer til leverandørsamling i Kristiansand 9. mai.

Benytt anledningen til B2B-møte med Brigg Vind partnerne Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation om mulighetene på Sørlige Nordsjø II og havvindmarkedet for øvrig.

Brigg Vind er et havvindkonsortium for Sørlige Nordsjø II bestående av Vårgrønn, Å Energi, og Corio Generation.

Vårgrønn, et joint venture mellom Plenitude (Eni) og HitecVision, er Norges største rendyrkede havvindselskap, Å Energi er et resultat av sammenslåingen av Agder Energi og Glitre Energi og er Norges største  fornybarselskap med virksomheter i hele verdikjeden, og Corio Generation, med hovedkontor i Storbritannia, er en ledende internasjonal havvindutvikler og er et porteføljeselskap av Green Investment Group.

Vi ønsker dialog med aktører som er interessert i å vite mer om mulighetene innen havvind og vil være med å utvikle en bærekraftig norsk leverandørindustri som skaper positive lokale ringvirkninger.

Brigg Vind har sterk lokal forankring i Agder-regionen og global erfaring fra store havvind­prosjekter i det internasjonale markedet. Sammen har konsortiet unik kompetanse på havvind, kraftsystemer, energimarkeder og finansiering.

Les mer om Brigg Vind på www.briggvind.no.


Tid: 09. mai kl. 09:30 – 12:30 (fellesdel inkl. lunsj) + B2B fra kl. 12:30

Sted: Fellesdel – NOROFF Skolesenter, Tordenskjold gate 9, inngang midt på bygget / B2B møter – GCE NODE, Tordenskjoldsgate 9, 5. etasje, inngang fra hjørnet.


Program

09:30 – 10:00  Registrering og mingling

10:00 – 10:05  Velkommen v/ Fremtidens Havvind og Brigg Vind

10:05 – 10:15  Havvindambisjoner i Agder v/ Mathias Bernander, leder for hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder                                        fylkeskommune

10:15 – 10:55   Presentasjoner ved Brigg Vind partnerne Vårgrønn, Å Energi & Corio Generation

10:55 – 11:25   Muligheter i havvind for den norske leverandørkjeden

      • Status og potensial I den norske leverandørkjeden til havvind v/ Brigg Vind
      • Hva kreves av en leverandør til havvind? – Innovasjon Norge
      • Erfaringer fra å bygge leverandørkjeder for havvind i andre markeder – Corio Generation

11:25 – 11:50   Paneldebatt – Hvordan lykkes som leverandør til havvind?  Fremtidens havvind, Innovasjon Norge og Brigg                                       Vind

11:50 – 12:00   Oppsummering og informasjon om B2B møter

12:30 – 17:00   B2B møter