31
Mar

31 March | 09:00 - 10:00 | Webinar | Members only

Lars Reidar Grimestad, daglig leder i Pentagon Freight Services, redegjør for utfordringene som koronapandemien fører med seg for logistikkaktørene.

Webinaret er lukket og kun for deltaker i GCE NODE, Eyde-klyngen og Maritimt Forum


Register