24
Mar

24 March | 09:00 - 10:00 | Digital meeting | Open for all

I samarbeid med Norsk Katapult inviterer GCE NODE til en serie med digitale møter der alle katapultsentrene får presentere sine tjenester.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

24. mars – Manufacturing Technology

7. april – Ocean Innovation

21. april – Future Materials

5. mai – Digicat

19. mai – Sustainable Energy


Daglig leder Emma Østerbø presenterer utstyret og tjenestetilbudet i Manufacturing Technology-katapultsentret.

Manufacturing Technology jobber for at flere av de gode ideene og produktene som utvikles i Norge skal kunne produseres her. Produktdesign, materialvalg og produksjonsprosess må spille sammen for at produktet skal kunne fremstilles på en rasjonell og bærekraftig måte. Manufacturing Technology-katapulten er integrert i NCE Manufacturing-klyngen på Raufoss og har dermed tilgang til både forsknings- og industriell kompetanse som overføres til kundene i alle våre katapultprosjekter. Vi er eksperter på industriell masseproduksjon til globalt konkurransedyktige priser, noe som gjør at vi kan produktivitet, kontinuerlig forbedringsarbeid og systematikk som er etterspurt og attraktiv kompetanse i mange ulike bransjer om dagen. Hos oss får alle bedrifter skreddersydd hjelp til sine manufacturingrelaterte utfordringer og gjennom våre minifabrikker tilgjengeliggjøres et bredt spekter av teknologier og metoder for avansert produksjon.

Meld deg på for å høre hva vi kan bistå din bedrift med.


Møtene er gratis, åpne for alle interesserte og holdes på Zoom platformen.

Meld deg på her: