08
Dec

08 December | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

NHO og Rederiforbundet har gleden av å invitere til et felles digitalt arrangement om maritim framtid

På webinaret vil Næringsminister Iselin Nybø presentere regjeringens maritime stortingsmelding. Meldingen peker retning for den maritime politikken, herunder muligheter og utfordringer for næringen.

I tillegg vil vi vise frem bredden i den norske maritime klyngen og framheve hva som er avgjørende for at Norge fortsatt skal være i verdenstoppen i denne næringen.

Arrangementet sendes direkte fra studio i Oslo, og aktuelle representanter fra den maritime klyngen bidrar direkte fra lokasjoner i Ulsteinvik og Bergen.

Statsråden vil innlede og redegjøre for hovedpunktene i stortingsmeldingen. Innlegget blir fulgt opp med en samtale mellom administrerende direktør Harald Solberg fra Norges Rederiforbund, administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Fra næringen deltar bl.a følgende representanter:

  • Geir Bjørklie, adm. direktør i Corvus Energy
  • Stig Remøy, styreleder i Olympic Subsea
  • Kjetil Bollestad, adm. direktør ved Green Yard Kleven
  • Heidi Wolden, adm. direktør, NORLED
  • Paul-Christian Rieber, CEO GC Rieber AS og president Norges Rederiforbund
  • Anette B. Wollebæk, kom. direktør, Kongsberg Maritime

Register