04
Mar

04 March | 09:00 - 11:00 | Arendal | Open for all

Benytt anledningen til å bli informert om prosessen med Maritim21 og om mulighetene for å gi innspill.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor, Maritim21-strategi. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat. Prosjektet, som startet januar 2016, skal være ferdig innen 1. november 2016.

Maritim21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet. Vi ønsker å få innspill fra kunnskapsmiljøene, næringslivet, myndigheter og alle som ønsker å bidra til bærekraftig vekst og verdiskapning og økt konkurranseevne i maritim næring.

Frokostmøte med servering av frokost fra kl. 08:30.

Sted: Clarion Hotel Tyholmen,  Teaterplassen 2, Arendal

Arrangør: Maritim21


Register