16
Mar

16 March | 14:00 - 16:00 | Tvedestrand | Open for all

Bli med på arbeidet med en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundret.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim sektor, Maritim21-strategi. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat. Prosjektet, som startet januar 2016, skal være ferdig innen 1. november 2016.

Maritim21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet. Vi ønsker å få innspill fra kunnskapsmiljøene, næringslivet, myndigheter og alle som ønsker å bidra til bærekraftig vekst og verdiskapning og økt konkurranseevne i maritim næring.

Det første møtet ble holdt i Arendal 4. mars, dette blir et møte for å følge opp de innspillene som kom der.

Presentasjoner fra arrangør fra møtet i Arendal:

Orientering Maritim21

Innspill Maritim21

Oppfølgingsmøtet arrangeres hos Ertec AS – 68 Grendstølveien, 4900 Tvedestrand

 

 


Register