31
Mar

31 March | 08:00 - 10:00 | Kristiansand | Open for all

Arendal: DNB, Peder Thommasensgt. 12

Kristiansand: DNB, Markensgt. 19

Målet med Maritim21 er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øker konkurranseevnen i maritim næring, og realiserer det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene.

Maritim21 skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje ved å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Maritim21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er oppdragsgiver for Maritim21 på vegne av Regjeringen. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat. Arbeidet med Maritim21 starter i januar 2016 og sluttrapport skal leveres innen 1. november 2016.

Mer info på: http://www.maritim21.no/prognett-Maritim21/Om_Maritim21/1254006265213


Register