06
Sep

06 September | 08:00 - 10:00 | Arendal & Kristiansand | Open for all

GCE NODE inviterer til oppfølgingsmøter med gjennomgang av høringsinnspill følgende steder:

Arendal: DNB, Peder Thommasensgt. 12 – Lille Torungen
Kristiansand: DNB, Markensgt. 19 – Stordekket

Varsling om høring:
Rapportene fra arbeidsgruppene i Maritim21 legges ut på høring fra 29. august til 9. september til alle som har sendt innspill.


Målet med Maritim 21 er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øker konkurranseevnen i maritim næring, og realiserer det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene.
Maritim 21 skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje ved å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.
Maritim 21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet.
Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er oppdragsgiver for Maritim21 på vegne av Regjeringen. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat.

Arbeidet med Maritim 21 starter i januar 2016 og sluttrapport skal leveres innen 1. november 2016.
Mer info på: http://www.maritim21.no/prognett-Maritim21/Om_Maritim21/1254006265213


Register