12
Dec

12 December | 11:30 - 17:00 | Grimstad | Open for all

Maritim næring - muligheter og utfordringer i 2018-2020

Tidlig i år la Regjeringen frem sin havstrategi Ny vekst-stolt historie.

Et vesentlig punkt i strategidokumentet er å bygge videre på den maritime kompetansen vi har og legge til rette for overføring av teknologi og kunnskap på tvers av havnæringene. Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner og de havbaserte næringene står for ca. 70 % av landets eksportinntekter.

Maritimt Forum Sør (MFS) og GCE NODE er blitt enige om å utvide og styrke samarbeidet i form av både administrative og prosjektrettede aktiviteter innen flere områder.

Vi håper alle medlemmer vil være med å legge strategien for MFS videre arbeid i disse svært spennende og utfordrende tider.

Program strategisamling

Velkommen!

 


Register